• otestujem svoje zručnosti a získam informáciu o tom, či držím krok s okolím,
  • dozvieš sa ako sa orientuješ v IT zručnostiach v porovnaní s ostatnými Slovákmi
  • zabojuješ za svoj kraj vo veľkom testovaní národa
  • získaš certifikát s ktorým sa môžeš pochváliť kamarátom ale aj v životopise
  • zlepšíš svoj životopis
  • stavíme sa, že sa dozvieš niečo nové v IT :)
Celý test pre základné školy pozostáva z 20 otázok a pre stredné/vysoké školy z 25 otázok v 5 oblastiach:

 • Internet
 • bezpečnosť a počítačové systémy
 • kolaboratívne nástroje a sociálne siete
 • kancelárske nástroje,
 • komplexné úlohy.


     

      1) Zaregistruj sa 
      2) Vyplň základné údaje
      3) Uisti sa, že máš stabilné pripojenie na internet
      4) Vyhraď si cca 40 minút času
      5) Spusti test 
      Po skončení ti zašleme na email certifikát s vyhodnotením, ktorý môžeš veselo zdielať.


Test obsahuje dve verzie. Jeden je pre základné školy a druhý sa sústredí na stredné, odborné a vysoké školy. Po úspešnom dokončení testu sa zobrazí váš percentuálny výsledok a slovné ohodnotenie. 

Aby učiteľ videl aký ste super, tak máte možnosť si vybrať nielen školu, ale aj triedu do ktorej patríš. Navyše Ťa vie učiteľ porovnať aj so spolužiakmi.
Ako sa zaradiť do triedy?
1) Prihlás sa na portál
2)  v Profile si nastavte pozíciu študent/žiak a vyberte školu/inštitúciu na ktorej študujete,
3)  ak už váš učiteľ vytvoril vašu triedu, tak ju nájdete v položke Trieda/skupina.
Vyhodnotenie testu PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY:

Percentuálna

úspešnosť

Úroveň

Komentár

90-100%

Vysoko nadpriemerná úroveň znalosti a zručnosti v základoch IT znalostí

Pravdepodobne ste IT nadšenec, alebo patríte medzi veľmi zručných IT používateľov, ste veľmi presný a dôsledný. Ste vynikajúco pripravený na štúdium na strednej škole.

75-89%

Vysoká úroveň základných IT znalostí a zručností

Vaše základné znalosti a zručnosti v oblasti IT sú na výbornej úrovni, orientujete sa vo svete IT a dokážete s nimi pracovať efektívne, chybu urobíte len občas v drobných detailoch. Ste výborne pripravený na štúdium na strednej škole.

60-74%

Nadpriemerná úroveň základných IT znalostí a zručností

Vaše základné znalosti a zručnosti v oblasti IT sú na nadpriemernej úrovni, orientujete sa vo svete IT a dokážete s nimi veľmi dobre pracovať. Sú oblasti, v ktorých máte priestor na zlepšenie. Ste dobre pripravený na štúdium na strednej škole.

45-59%

Priemerná až mierne nadpriemerná úroveň základných IT znalostí a zručností

Vaše kompetencie v oblasti základov IT sú na priemernej až mierne nadpriemernej úrovni, dokážete sa zorientovať a využívať IT pri práci, či zábave. Máte priestor na zlepšenie. Ste pripravený pokračovať v štúdiu na strednej škole.

20-44%

Nižšia až priemerná úroveň zaklatých IT znalostí a zručností

Vaše znalosti a zručnosti v oblasti základov IT sú na podpriemernej až priemernej úrovni. Máte niektoré zručnosti, ktoré využijete aj v bežnom živote a budete ich potrebovať v ďalšom štúdiu, musíte však na sebe ešte dosť pracovať.

0-19%

Nízka úroveň základných IT znalostí a zručností

Žiaľ, test preukázal len nízku úroveň základných znalostí IT. Pre lepšie zvládnutie štúdia na strednej škole a život v modernom svete plnom IT, Vám radíme sa v tejto oblasti ďalej intenzívne vzdelávať.


Vyhodnotenie testu pre STREDNÉ A VYSOKÉ ŠKOLY:

Percentuálna

úspešnosť

Úroveň

Komentár

90-100%

Vynikajúca úroveň znalostí a zručností v oblasti IT

Pravdepodobne ste IT profesionál, alebo patríte medzi veľmi zručných IT používateľov.

75-89%

Vysoká úroveň znalostí a zručností v oblasti IT

Vaše znalosti a zručnosti v oblasti IT sú na veľmi dobrej úrovni, orientujete sa vo svete IT a dokážete s nimi pracovať efektívne.

60-74%

Nadpriemerná úroveň základných IT znalostí a zručností

Vaše kompetencie v oblasti základov IT sú na nadpriemernej úrovni, dokážete sa zorientovať a využívať IT pri práci, či zábave. Nezaspite však na vavrínoch.

45-59%

Priemerná až mierne nadpriemerná úroveň základných IT znalostí a zručností

Vaše kompetencie v oblasti základov IT sú na priemernej až mierne nadpriemernej úrovni. Aby ste dokázali IT využívať efektívne, mali by ste sa tejto oblasti venovať viac.

20-44%

Nižšia až priemerná úroveň základných IT znalostí a zručností

Vaše znalosti a zručnosti v oblasti základov IT sú na podpriemernej až priemernej úrovni. Ste na dobrej ceste, pre lepšiu orientáciu v IT (a tým aj v modernom svete) však musíte na sebe ešte popracovať.

0-19%

Nízka úroveň základných IT znalostí a zručností

Žiaľ, test preukázal len nízku úroveň základných znalostí IT. Pre potreby lepšej orientácie v modernom svete plnom IT Vám radíme sa v tejto oblasti ďalej vzdelávať.Ochrana osobných údajov:

·  Respondent, ktorý sa zaregistroval, dáva súhlas k spracovaniu osobných údajov, ktorými sú poskytnuté identifikačne údaje účastníka testu. 

·  Osobne údaje poskytnuté pri registrácii budú využite výhradne pre účely realizácie testu. 

·  Cieľom testu je sebahodnotenie respondentov. 

·  Realizátori testovania sa zaväzujú k plnému rešpektovaniu zákonov o ochrane osobných údajov platných v rámci EÚ.