Aktuálne otestovaných: 11229
Priemerná úspešnosť: 50%

Výsledky po krajoch

Kraj Priemerná úspešnosť Počet respondentov
Banskobystrický 47% 714
Bratislavský 53% 1389
Košický 46% 1518
Nitriansky 43% 1106
Prešovský 57% 2236
Trnavský 51% 1000
Trenčiansky 47% 793
Žilinský 47% 2473

Kategórie


I. Internet 59%
II. Bezpečnosť a počítačové systémy 58%
III. Komplexné úlohy 48%
IV. Kancelárske nástroje 36%
V. Kolaboratívne nástroje a sociálne siete 47%

Pohlavie
Priemer mužov: 50%
Priemer žien: 49%
Závislosť počtu respondentov od ich veku