Aktuálne otestovaných: 15828
Priemerná úspešnosť: 36%

Výsledky po krajoch

Kraj Priemerná úspešnosť Počet respondentov
Banskobystrický 36% 1531
Bratislavský 38% 1883
Košický 35% 2191
Nitriansky 33% 1551
Prešovský 37% 3133
Trnavský 36% 1323
Trenčiansky 36% 1095
Žilinský 35% 2925

Kategórie


I. Internet 58%
II. Bezpečnosť a počítačové systémy 21%
III. Komplexné úlohy 32%
IV. Kancelárske nástroje 31%
V. Kolaboratívne nástroje a sociálne siete 39%

Pohlavie
Priemer mužov: 36%
Priemer žien: 36%
Závislosť počtu respondentov od ich veku