Aktuálne otestovaných: 15979
Priemerná úspešnosť: 36%

Výsledky po krajoch

Kraj Priemerná úspešnosť Počet respondentov
Banskobystrický 36% 1540
Bratislavský 38% 1889
Košický 35% 2220
Nitriansky 33% 1585
Prešovský 37% 3184
Trnavský 36% 1324
Trenčiansky 36% 1107
Žilinský 35% 2935

Kategórie


I. Internet 58%
II. Bezpečnosť a počítačové systémy 21%
III. Komplexné úlohy 32%
IV. Kancelárske nástroje 31%
V. Kolaboratívne nástroje a sociálne siete 39%

Pohlavie
Priemer mužov: 36%
Priemer žien: 36%
Závislosť počtu respondentov od ich veku