Aktuálne otestovaných: 11071
Priemerná úspešnosť: 49%

Výsledky po krajoch

Kraj Priemerná úspešnosť Počet respondentov
Banskobystrický 47% 694
Bratislavský 52% 1312
Košický 46% 1507
Nitriansky 43% 1102
Prešovský 57% 2225
Trnavský 51% 992
Trenčiansky 46% 783
Žilinský 47% 2456

Kategórie


I. Internet 59%
II. Bezpečnosť a počítačové systémy 58%
III. Komplexné úlohy 48%
IV. Kancelárske nástroje 36%
V. Kolaboratívne nástroje a sociálne siete 47%

Pohlavie
Priemer mužov: 50%
Priemer žien: 48%
Závislosť počtu respondentov od ich veku