Aktuálne otestovaných: 16288
Priemerná úspešnosť: 36%

Výsledky po krajoch

Kraj Priemerná úspešnosť Počet respondentov
Banskobystrický 37% 1571
Bratislavský 39% 1955
Košický 35% 2257
Nitriansky 34% 1612
Prešovský 38% 3222
Trnavský 36% 1350
Trenčiansky 36% 1151
Žilinský 35% 2970

Kategórie


I. Internet 58%
II. Bezpečnosť a počítačové systémy 21%
III. Komplexné úlohy 32%
IV. Kancelárske nástroje 31%
V. Kolaboratívne nástroje a sociálne siete 39%

Pohlavie
Priemer mužov: 37%
Priemer žien: 36%
Závislosť počtu respondentov od ich veku