Aktuálne otestovaných: 16366
Priemerná úspešnosť: 36%

Výsledky po krajoch

Kraj Priemerná úspešnosť Počet respondentov
Banskobystrický 37% 1576
Bratislavský 39% 1978
Košický 35% 2265
Nitriansky 34% 1614
Prešovský 38% 3231
Trnavský 37% 1354
Trenčiansky 37% 1175
Žilinský 35% 2973

Kategórie


I. Internet 58%
II. Bezpečnosť a počítačové systémy 21%
III. Komplexné úlohy 32%
IV. Kancelárske nástroje 31%
V. Kolaboratívne nástroje a sociálne siete 39%

Pohlavie
Priemer mužov: 37%
Priemer žien: 36%
Závislosť počtu respondentov od ich veku