Aktuálne otestovaných: 14796
Priemerná úspešnosť: 52%

Výsledky po krajoch

Kraj Priemerná úspešnosť Počet respondentov
Banskobystrický 51% 1545
Bratislavský 56% 1997
Košický 51% 1826
Nitriansky 52% 1316
Prešovský 52% 3072
Trnavský 51% 878
Trenčiansky 49% 1482
Žilinský 54% 2680

Kategórie


I. Internet 71%
II. Bezpečnosť 44%
III. Komplexné úlohy 52%
IV. Kancelárske nástroje 43%
V. Kolaboratívne nástroje a sociálne siete 52%

Pohlavie
Priemer mužov: 51%
Priemer žien: 54%
Závislosť počtu respondentov od ich veku