Aktuálne otestovaných: 14690
Priemerná úspešnosť: 47%

Výsledky po krajoch

Kraj Priemerná úspešnosť Počet respondentov
Banskobystrický 43% 1816
Bratislavský 54% 2039
Košický 46% 1399
Nitriansky 46% 2168
Prešovský 47% 2244
Trnavský 46% 1199
Trenčiansky 42% 1316
Žilinský 48% 2467

Kategórie


I. Internet 63%
II. Bezpečnosť a počítačové systémy 38%
III. Komplexné úlohy 40%
IV. Kancelárske nástroje 44%
V. Kolaboratívne nástroje a sociálne siete 50%

Pohlavie
Priemer mužov: 45%
Priemer žien: 49%
Závislosť počtu respondentov od ich veku