Aktuálne otestovaných: 14408
Priemerná úspešnosť: 52%

Výsledky po krajoch

Kraj Priemerná úspešnosť Počet respondentov
Banskobystrický 51% 1514
Bratislavský 57% 1818
Košický 51% 1823
Nitriansky 52% 1312
Prešovský 51% 2984
Trnavský 51% 872
Trenčiansky 50% 1408
Žilinský 54% 2677

Kategórie


I. Internet 71%
II. Bezpečnosť 44%
III. Komplexné úlohy 52%
IV. Kancelárske nástroje 43%
V. Kolaboratívne nástroje a sociálne siete 52%

Pohlavie
Priemer mužov: 51%
Priemer žien: 54%
Závislosť počtu respondentov od ich veku