Aktuálne otestovaných: 14229
Priemerná úspešnosť: 52%

Výsledky po krajoch

Kraj Priemerná úspešnosť Počet respondentov
Banskobystrický 51% 1511
Bratislavský 57% 1795
Košický 51% 1750
Nitriansky 52% 1271
Prešovský 51% 2975
Trnavský 51% 849
Trenčiansky 50% 1404
Žilinský 54% 2674

Kategórie


I. Internet 71%
II. Bezpečnosť 44%
III. Komplexné úlohy 52%
IV. Kancelárske nástroje 43%
V. Kolaboratívne nástroje a sociálne siete 52%

Pohlavie
Priemer mužov: 51%
Priemer žien: 54%
Závislosť počtu respondentov od ich veku