Aktuálne otestovaných: 14733
Priemerná úspešnosť: 47%

Výsledky po krajoch

Kraj Priemerná úspešnosť Počet respondentov
Banskobystrický 43% 1819
Bratislavský 54% 2046
Košický 46% 1400
Nitriansky 46% 2179
Prešovský 47% 2255
Trnavský 46% 1201
Trenčiansky 42% 1320
Žilinský 48% 2469

Kategórie


I. Internet 63%
II. Bezpečnosť a počítačové systémy 38%
III. Komplexné úlohy 40%
IV. Kancelárske nástroje 44%
V. Kolaboratívne nástroje a sociálne siete 50%

Pohlavie
Priemer mužov: 45%
Priemer žien: 49%
Závislosť počtu respondentov od ich veku